Politika Privatnosti

Ova Politika o privatnosti je izdato 1. decembra 2021. godine.

1) Podaci o ličnosti koje nam Vi dajete

A. Registracija

Kada se registrujete na BeBeep.me Platformu prikupljamo podatke o Vama, uključujući, ali ne ograničavajući se na Vaše ime, e-mail adresu, broj Vašeg mobilnog telefona, podatke o Vašem vozilu (za Pružaoce usluga). Takođe BeBeep.me Platforma može da prikupi i Vašu fotografiju.

Vaše lične podatke obrađujemo za potrebe registrovanja, kako bismo Vam pružili članske pogodnosti i obavijestili Vas o našim uslugama i drugim pogodnostima ili mogućnostima povezanim sa Vašim članstvom u BeBeep.me platformi.

B. Vaše korišćenje BeBeep.me Usluga

Kada koristite BeBeep.me Uslugu, obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam pružili najbolju moguću uslugu i iskustvo. Ti lični podaci uključuju lične identifikacione podatke, kontakt podatke, podatke o lokaciji, podatke o vozilu i druge podatke o vozilu (za Vozače) i ocjene Korisnika usluga/Pružalaca usluga.

Mi smo rukovalac u obradi ličnih podataka kada Pružaoci usluga koriste BeBeep.me Platformu, ali smo i zajednički rukovaoci u obradi ličnih podataka sa Pružaocima usluga kada Korisnici usluga koriste BeBeep.me Uslugu. Šta se događa ako nam ne date svoje podatke? Kako biste mogli da koristite BeBeep.me Platformu i kako bismo Vas identifikovali tako da znamo da ste to Vi, a ne neko drugi, potrebni su nam Vaši lični podaci. U suprotnom, nije moguće koristiti BeBeep.me Platformu.

Šta se događa ako nam ne date svoje podatke?

Kako biste mogli da koristite BeBeep.me Platformu i kako bismo Vas identifikovali tako da znamo da ste to Vi, a ne neko drugi, potrebni su nam Vaši lični podaci. U suprotnom, nije moguće koristiti BeBeep.me Platformu.

2) Svrha korišćenja podataka

Generalno, mi obrađujemo Vaše lične podatke ako je ta obrada neophodna kako bismo ostvarili legitimni poslovni interes. Možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahtjeva. Takođe, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu naših pravnih obavijeza ili u cilju zaštite Vaših životnih interesa, obavijestićemo Vas o tome.

Koristimo samo one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvijek se trudimo da ograničimo obradu ličnih podataka u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu. Svrha obrade Vaših ličnih podataka je registracija na BeBeep.me Platformu i korišćenje svih njenih pogodnosti.

Prihvatanjem Uslova korišćenja BeBeep.me zaključujete ugovor sa nama. Vaše lične podatke obrađujemo u svrhu zaključenja i izvršavanja tog ugovora.

Pored ovoga, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam poslali newsletter sa informacijama o posebnim ponudama BeBeep.me. Kada šaljemo newsletter, mi ćemo to učiniti ili na osnovu Vašeg pristanka ili oslanjajući se na naš legitimni interes.

3) Legitimni interes rukovaoca

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

 • Održavali Vaš korisnički nalog, odgovorili na Vaše zahtjeve i moguće pritužbe;
 • Promovisali i plasirali naše proizvode i usluge;
 • Zaštitili prava, imovinu ili bezbijednost BeBeep.me, naših članova, ili drugih lica;
 • Zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim članovima, partnerima i kolegama;
 • Identifikovali i sprečili prevare i druge nezakonite radnje;
 • Testirali i razvijali nove usluge i proizvode ili poboljšali postojeće.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podataka zasnovanu na našem legitimnom interesu tako što ćete poslati imejl na adresu: support@bebeep.me.

4) Pristup podacima o ličnosti

Vaši lični podaci se dijele interno u okviru BeBeep.me, tokom procesa održavanja BeBeep.me Platforme. Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:

 • Podizvođačima, spoljnim konsultantima, advokatima, knjigovođama, komercijalnim bankama, i ostalim trećim licima, kao što su:
  • Cloud servisi, hosting servisi, infrastruktura i support;
  • Chatbot;
  • Pružaoci usluga oglašavanja i marketinških usluga.
 • Novoosnovanom entitetu ili entitetu sticaocu vlasništva nad BeBeep.me, ukoliko je BeBeep.me uključen u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udjela ili drugu statusnu promjenu;
 • Bilo kojem drugom primaocu, ukoliko smo u obavijezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke;
 • Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život;
 • Ukoliko ste vozač, Vaši lični podaci otkrivaju se putnicima čiji ste nalog prihvatili; putnici čije su vožnje ispunjene i koji su možda zaboravili bilo koju od stvari u vozilu ili za rješavanje spora između navedenih putnika i vozača. Putnici će vidjeti ime vozača, vozilo, broj telefona, fotografiju i podatke o geolokaciji. Putnici u potvrdi vide i lične podatke ovog vozača.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mjere kako bi zaštitili Vaše lične podatke i Vaša prava. BeBeep.me ima sa svim primaocima potpisane ugovore o obradi podataka o ličnosti.

5) Prenos podataka o ličnosti u druge države

Lični podaci mogu se prenositi bez ikakvih zaštitnih mjera potrebnih prema trećim zemljama kada se prenose u zemlje koje se nalaze u EU, zemlje potpisnice Konvencije 108 i države za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbjeđuju primjereni nivo zaštite. Npr. šaljemo Vaše lične podatke u Nemačku radi skladištenja.

Ako se lični podaci prenose u državu koja se ne nalazi u EU (Austrija i Francuska) ili u državu koja nije potpisnica Konvencije 108 ili u državu za koju je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbijeđuju primjereni nivo zaštite, BeBeep.me primjenjuje odgovarajuće mjere zaštite (npr. potpisane ugovorne klauzule).

6) Rok čuvanja

BeBeep.me čuva Vaše podatke o ličnosti dok traje vaše članstvo u BeBeep.me i nakon toga tokom određenog vremenskog perioda kako bi se omogućilo članovima da povrate naloge ukoliko odluče da obnove članstvo i analiziraju podatke za sopstveno poslovanje unutar BeBeep.me. Za više informacija o tome gde se i koliko dugo čuvaju Vaši lični podaci, kao i za više informacija o Vašim pravima za brisanje i prenosivost podataka, kontaktirajte nas na sledeću e-mail adresu: support@bebeep.me.

7) Integritet podataka

Preduzećemo razumne korake kako bismo osigurali da su lični podaci koje obrađujemo pouzdani za upotrebu kojoj su namijenjeni, tačni, potpuni i aktuelni. Vi ste odgovorni za tačnost svih ličnih podataka koje nam date. Uložićemo razumne napore da održimo tačnost i integritet dobijenih ličnih podataka i da ih po potrebi ažuriramo.

8) Bezbijednost ličnih podataka

BeBeep.me preduzima odgovarajuće bezbednosne mjere u cilju zaštite Vaših ličnih podataka od pristupa i uvida koji nisu odobreni primenom ovog Obaviještenja.

Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke, organizacione i kadrovske mjere kako bismo dostigli odgovarajući nivo zaštite Vaših ličnih podataka koje obrađujemo. BeBeep.me primjenjuje najbolje industrijske standarde u zaštiti podataka. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih ličnih podataka. Ipak nijedna mjera bezbijednosti ne može da garantuje da će lični podaci biti 100% zaštićeni, ali BeBeep.me u svakom momentu svojim kontrolisanim procesima i uz visoku odgovornost stalno unapređuje sve mjere bezbijednosti u cilju zaštite Vaših ličnih podataka.

9) Svjesno ne prikupljamo podatke od maloljetnih lica mlađih od 16 godina

BeBeep.me Platforma nije namijenjena maloljetnim licima mlađim od šesnaest (16) godina. Mi svjesno ne prikupljamo lične podatke od maloljetnih lica ispod ove starosne dobi i izbrisaćemo sve podatke za koje se naknadno utvrdi da su podaci maloljetnog lica ispod 16 godina, osim ukoliko nismo dobili saglasnost od roditelja ili staratelja takvog maloljetnog lica da prikupljamo njegove/njene podatke. U slučaju da roditelj ili staratelj veruje da je njegovo/njeno dijete pružilo informacije BeBeep.me i želi da ti podaci budu uklonjeni ili ispravljeni, molimo Vas da kontaktirate BeBeep.me na sledeću e-mail adresu: support@bebeep.me.

10) Vaša prava

Možete da koristite određena prava prema BeBeep.me u odnosu na lične podatke koje obrađujemo o Vama. U svakom trenutku možete da podnesete zahtjev za ostvarivanje tih prava.

Imate sledeća prava:

Informisanje: pravo da budete informisani o tome na koji način obrađujemo Vaše lične podatke (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obavještenja o privatnosti);

Pristup: pravo da zahtjevate od nas pristup svim Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko zahtjev dostavite elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako zahtjevate drugačije dostavljanje;

Ispravka/dopuna: pravo da tražite da se netačni ili nepotpuni lični podaci o Vama isprave bez odlaganja. Molimo Vas da nas obavijestite ukoliko promijenite te lične podatke ili ukoliko saznate da su bilo koji lični podaci koje držimo netačni ili nepotpuni;

Brisanje: pravo da zahtjevate da se obrišu Vaši lični podaci bez odlaganja (uz poštovanje ograničenja koja su postavljena zakonom);

Ograničenje: pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim situacijama;

Prigovor: pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka. Ovo uključuje direktno oglašavanje, obradu u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe.

Prenosivost: pravo da zahtjevate od nas da ove podatke prenesemo drugoj kompaniji, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem.

Vaša prava možete da ostvarite bez ikakvih dodatnih troškova slanjem na sledeću e-mail adresu: support@bebeep.me. Na Vaš zahtjev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahtjeva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtjev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo Vas posebno obavijestiti. Ako je iz nekog razloga pristup ostvarivanju Vaših prava odbijen, BeBeep.me će pružiti objašnjenje zašto je do toga došlo.

Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo Vaše lične podatke protivno zakonu, molimo Vas da nam se obratite na sledeću e-mail adresu: support@bebeep.me. U svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

11) Saglasnost i povlačenje saglasnosti

U svakom trenutku možete povući saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka koju ste nam dali. Mi ćemo odmah reagovati i zaustaviti obradu tih ličnih podataka. Ovo pravo je besplatno. Zahtjev za povlačenje svoje saglasnosti možete nam poslati na sledeću e-mail adresu: support@bebeep.me.

12) Obaviještenje o izmenama u našoj Politici o zaštiti privatnosti

Sve informacije o bilo kakvim izmenama u našoj politici o zaštiti privatnosti postavićemo na sajt kako bismo obezbijedili da uvijek budete u toku sa informacijama koje prikupljamo, kako ih koristimo, i u kojim prilikama ih, ako je primenjivo, razmenjujemo sa drugim stranama.

13) Rješavanje sporova i pravni lijekovi

Sporovi koji se odnose na obradu ličnih podataka rješavaju se putem korisničke podrške (support@bebeep.me) ili kontaktiranjem službenika za zaštitu podataka Glavnog ureda Pokupi (support@bebeep.me).

U slučaju da smatrate da je obrada podataka nezakonita, imate pravo pokrenuti postupak pred crnogorskim i bosanskohercegovačkim nadležnim organom.